Friday, 14 June, 2024

Kyorugi Referee Course Retest

The following participants were successful at the retest held on 28 and 29 August 2009 at the National Training Centre.

–  Kevin Lim Zhi Jie
–  Stephanie Lee Zhi Jng
–  Kwan Boon Chon
–  Jonathan Lim Kheng Yew
–  Luo Guo Jing
–  Jared Niang Wei Jie
–  Chia Ming Tiong
–  Kong Chiu Yeung
–  Zavier Tan Feng
–  Yong Ming Hao
–  Justina Chan Wen Tyug
–  Fang Wen Kai
–  Matthew Kar Pui Him
–  Lim Keng Long
–  Rowena Chan
–  Tan Ding Qi
–  Lor Keli
–  Lee Pei Fen
–  Justin Mai Zhao Xian
–  Pauline Loo Ting Ting
–  Eugene Cheng Jian Kai
–  Nixon Ng Yang Kiat
–  Benjamin Ker Jin Wei
–  Sebastian Lee Yew Jin
–  Loo Chan Tiong
–  Gay Jian Xin
–  Syahirah Bariah Bte Abdul Razak
–  Desmond Wan
–  Benjamin Teo

Similar Articles

NEWS